Въпрос : Ще понесе ли съдебни санкции директор, пенсионирал учител на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ и във връзка с пар.5, ал.1 от ПЗР на КСО /намаляване обемът на работа/, тъй като учителят не е съгласен?

Отговор : Прекратяването на трудовия договор по чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, независимо на какво основание е придобито правото на пенсия, е по инициатива на работодателя и съгласието или мнението на работника или служителя е без значение.

Ако обаче, при прекратяване на трудовия договор работодателя е допуснал нарушения, това може да се докаже само по съдебен ред по повод трудов спор относно законосъобразно уволнение. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама