Отказ на работник от допълнително споразумения по НКПД 2011

Печат
Понеделник, 01 Август 2011 18:55

Въпрос : Как трябва да постъпи Работодателя при отказ на служители да подпишат допълнително споразумения по НКПД-2011 като към новото наименование е изготвена и нова длъжностна характеристика, която също не подписват?

Отговор : В случаите, когато се променя длъжностното наименование и лицето откаже да подпише допълнителното споразумение мнението ни е, че отказът следва да се удостовери с подписите на двама свидетели и да се приложи към трудовото досие на съответния служител.
В КТ не е предвидено основание за работодателя да търси отговорност от служители, които отказват да подпишат допълнителните си споразумения.
Отказът на работника или служителя да получи нова длъжностна характеристика се удостоверява с подписа на двама свидетели. В случай, че лицето не отговаря на изискванията работодателят преценява какви действия ще предприеме за напред. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: