Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

Видно от запитването, работното Ви време е половината от законово установения за страната 8-часов работен ден, следователно всеки 4-часов работен ден следва да се зачете като трудов стаж в пълен размер. Ако питането Ви е свързано със зачитане на осигурителния стаж при пенсиониране следва да имате предвид, че на основание чл. 9, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социалното осигуряване, когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време - във Вашия случай, ако за полагания труд е законоустановен 8-часов работен ден, то за два отработени 4-часови работни дни ще се зачете един ден осигурителен стаж. При определяне на осигурителния доход се взема под внимание пълния размер на внесените осигурителни вноски. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама