Въпрос :Изтича ми майчинството, и както изглежда работодателят ми ще ме върне на работа но със смяна на местоработата (в друг град), като клона в който работя сега все още работи? Има ли такова право работодателя и какви са моите права в случая, като аз искам да остана на старата си месторабота в същия град?

Отговор : Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност. При прекратяване на трудов договор на това основание закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ не се прилага и работодателят може да прекрати трудовия договор на майка на дете до 3-годишна без предварително разрешение на инспекцията по труда. В запитването си посочвате, че поделението на фирмата, където работите, все още не е преместено в друго населено място, поради което можете да сигнализирате инспекцията по труда за нарушение на трудовите Ви права от работодателя. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама