Съгласно чл.169, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, право на платен отпуск за обучение в размер на 25 работни дни за всяка учебна година имат работници или служители, обучаващи се без откъсване от производството(задочно, вечерно, дистанционна форма на обучение) със съгласието на работодателя.

Платеният отпуск за обучение по чл.169 КТ е целеви и се предоставя за посещение на учебни занятия и за подготовка и явяване на изпити. Съгласието на работодателя за обучението е условие за реализиране на възможността за ползване на този вид платен отпуск. В случай, че лицето отговаря на изискванията на разпоредбата, има право на отпуск по чл. 169 КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама