Въпрос : При подписване на допълнително споразумение за изпълнение на задълженията и на отсъстващ работник, необходимо ли е уведомяване НАП по чл.62,ал.5 и подписване на справка от НАП

Отговор : Съгласно чл. 259, ал. 1 от Кодекса на труда, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, той ползува правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него.

Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
Заместването се извършва със съгласието на работодателя и работника/служителя, изразено в писмена форма (чл. 259, ал. 3), като страните сключват трудов договор, за който се подава уведомление до НАП по Наредба № 5 от 29.12.2002 г.(в приложение № 1, в т. 8 "Основание на договора" се попълва код 15). / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама