Въпрос : Имаме едно лице, с което ще сключим трудов договор като продавач-консултант, но лицето ще работи 4 часа в един наш магазин и 4 часа в друг наш магазин. Има ли риск да влезем в разрез със законодателството?

Отговор : От запитването става ясно, че сключите трудов договор с лице, за една и съща длъжност, но изпълнявана в рамките на работния ден на две различни работни места. Посочвате също, че "магазините" са на един и същ работодател. Следва да имате предвид, че съгласно изискванията на чл. 66, ал.1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ), страните по трудовото правоотношение уговарят мястото на работа. За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата- чл. 66, ал.3 КТ.

Работното място е установено в § 1, т 4 от допълнителните разпоредби на КТ. Съгласно посочената разпоредба "работно място" е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят по указание на работодателя полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение.Следователно, работното място се определя от работодателя в зависимост характера на работата.
В случай, че двете длъжности в двата магазина са с отделни бройки в щатното разписание, можете да сключите с лицето един основен трудов договор на 4 часа за едното място и един допълнителен по чл. 110 от Кодекса на труда за другото работно място. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама