Въпрос : Въвеждане на сумирано работно време няколко пъти в рамките на една година
Възможно ли е работодателят да определя 4 пъти по 3 месеца в годината сумирано работно време? Максимума не е ли 6 месеца в годината? Има ли максимум на изработените извънредни часове в месеца или годината?

Отговор : Съгласно чл. 142 от Кодекса на труда периода на отчитане е не повече от 6 месеца. Това не означава, че само 6 месеца може да се въвежда сумирано изчисляване на работното време. На такъв режим работно време може да се работи и непрекъснато, ако работодателя се възползва от правото си да го въведе, както и по всяко време може да отмени въвеждането му.
Разпоредбата на чл. 146, ал.1 КТ предвижда, че продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа. Според ал.2 на същия член продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама