Въвеждане на сумирано отчитане на работно време

Печат
Четвъртък, 26 Май 2011 18:06

Въпрос : Нужно ли е предварително да уведомим и/или получим разрешение от Инспекция по труда преди въвеждане на сумирано отчитане на работно време.

Отговор : Съгласно чл. 136, ал. 4 от КТ, нормалната продължителност на работното време през деня е до 8 часа.
Съгласно чл.142, ал.2 от КТ работодателят може да установява сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца.

Максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време - до 1 час над намаленото им работно време – ал. 4 на чл.142 от КТ.
Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, които трябва да се съхраняват най-малко 3 години след края на периода. В КТ не е предвидено уведомяване на ИТ за установяване на сумирано изчисляване на работното време. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии: