Въпрос : Работодателят ми иска да преминем на трудов договор на ненормиран работен ден. Във връзка с това имам следните въпроси;
1. Дава ли право ненормираният работен ден на работодателя да изисква присъствие по 12 часа, пет дни в седмицата.
2. Има ли право да прекъсва и отменя предварително заложени в графика почивни дни .
3. Извънредният труд над 8 часа, заплаща ли се допълнително и задължително ли е това.
4. Длъжен ли е работодателя да осигури присъствието на представител на синдикатите при формирането на трудовият договор за ненормиран работен ден .

Отговор : Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда, за някои длъжности поради особения характер на работата работодателят, след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, може да установява ненормиран работен ден. Работниците и служителите с ненормиран работен ден са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време – чл. 139а, ал. 4 от КТ. Следва да се има предвид, че работата над редовното работно време на тези работници и служители не е извънреден труд по смисъла на чл. 143 и сл. от КТ. Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, който е не по-малко от 5 работни дни а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд – чл. 139а, ал. 7 от КТ. Тези работници и служители имат право освен на почивките по чл. 151 – не по-малко от 30 мин. и на почивка не по-малко от 15 минути след изтичането на редовното работно време – чл. 139а, ал. 5 от КТ. Общата продължителност на работното време не може да нарушава непрекъснатата минимална междудневна и седмична почивка, установена с КТ, което означава, че те не могат да работят повече от 12 часа на ден. / Въпроси и отговори на МТСП

 

Реклама