Въпрос : Съгласно чл. 37в, ал.2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските при възникване на конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер графикът може да се изменя по реда на чл. 173, ал. 1 КТ.

Отговор : До 31.03.графиците с отпуските са готови и заверени от Управителя на Дружеството. Как да постъпваме когато служител носи молба за отпуск , която не съвпада с вече така утвърдения график?В последните изменения на Кт чл 173 и 176 този въпрос не е засегнат , затова разчитам на по-подробни и конкретни разяснения.

Съгласно чл. 173, ал. 8 от КТ работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя, когато той е поискан за периода, посочен в графика, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ.
Поради това работодателят има задължение да разреши ползване на поискан от работника или служителя платен годишен отпуск, само когато отпускът е поискан за периода, посочен в графика.
Ако работникът или служителят пожелае да ползва отпуск за период, който не е посочен в графика, работодателят не е длъжен, но ако прецени може да разреши ползването, поради което не е необходимо да променя графика. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама