Въпрос : Колко дни платен отпуск ми се полага? Работя при двама работодатели на по 4 часа. И при двамата съм осигурен за всички осигурителни случаи.

Отговор : Изчисляването на полагащия се платен годишен отпуск по договор за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда става по общия ред като се има предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, съгласно която работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време, има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

Във Вашия случай основният и допълнителният трудов договор е за 4 часа, на базата на признатия трудов стаж по реда на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск. Следва да имате предвид обаче, че този отпуск не е "допълнителен" и не се добавя към платения годишен отпуск по основното трудово правоотношение, а се ползва за всеки договор по отделно. Ето защо е ж желателно е в тези случаи работникът или служителят да ползва платения си годишен отпуск по двете трудови правоотношения едновременно, тъй като в противен случай, ако лицето ползва отпуска си по основното трудово правоотношение, ще се налага да се явява на работа по договора за допълнителен труд, и обратно. По този начин се постига основната цел на платения годишен отпуск, а именно за почивка и възстановяване работоспособността на работника или служителя. / Въпроси и отговори на МТСП

Подобни статии:
 

Реклама