Въпрос : наредбата за работно облекло от 2011 г. допуска ли изплащане на пари срещу представена фактура за закупени обувки ? Данните във фактурата са на предприятието, а не на физическото лице и се издава складова разписка, за да се отчете като материален запас?

Отговор : Разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.) изрично определя работното и/или униформеното облекло да се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Съгласно ал. 4 на същия член, не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.
Организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло следва да се осигури от работодателя по целесъобразност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама