Съгласно чл. 8, ал.2 от Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.), работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари (чл. 8, ал. 4). Организацията за изпълнение на задължението за предоставяне на работното и униформеното облекло следва да се осигури от работодателя по целесъобразност. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама