Въпрос : Ако работник откаже да подпише допълнително споразумение за промяна на работното време от 8 ч на 4 ч /поради намаляване обема на работа/, каква е следващата процедура от страна на работодателя? Какви са правата на работника?

Отговор : Съгласно чл. 138а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Продължителността на работното време по ал. 1 не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време (ал.2). Непълното работно време по тази разпоредба се установява едностранно от работодателя и не се иска съгласието на работниците и служителите. Процедурата се извършва така, както е предвидено в чл. 138а КТ. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама