Въпрос : Отправих предизвестие до служител, че ще бъде освободен на основание чл.328 ал.1 т 10 а от Кодекса на труда. Лицето отказа да го получи пред двама свидетели.

Отговор : Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда регламентира, че работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Законът изисква предизвестието да бъде отправено до работника или служителя, като не е посочен изрично конкретен начин за това. Но получаването на предизвестието е необходимо да се удостовери /да се докаже/, защото от датата следваща датата на получаването започва да тече неговия срок. Начинът по който е връчено определя и начина на удостоверяването. Личното връчване се удостоверява с подписа на лицето, а при отказ – с имената и подписа на двама свидетели. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама