В чл. 140, ал.4, т.3 от КТ е предвидено, че нощният труд е забранен за майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие. Нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за непълнолетни работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч – чл. 140, ал. 2 от КТ.

Съгласно чл. 147, ал. 1, т. 3 от КТ не се разрешава полагане на извънреден труд от майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие. В случай, че работодателят Ви нарушава трудовото законодателство, следва да сигнализирате съответната инспекция по труда / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама