Въпрос : Можем ли да разширяване наименованията на професиите, като спазваме кодовете съгласно новия класификатор? Например в новия класификатор няма професия Дробоструйчик. Можем ли да ползваме кода за Пясъкоструйчик, но в уведомлението към НОИ да впишем като професия Дробоструйчик?

Отговор : Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на НКПД-2011, в случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама