Въпрос : Какъв е срока в който работодателя трябва да изплати дължимия полагаем платен годишен отпуск на работник, който напуска фирмата.

Отговор : Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.

Тъй като правото на това обезщетение възниква при прекратяване на трудовото правоотношение, то изискуемостта започва да тече от този момент. В случай, че бившия работодател не изплати дължимото обезщетение, работникът или служителят има право да се обърне към съда в тригодишен срок, който започва да тече от датата на изискуемостта. Съгласно чл. 358, ал. 2, т. 2, за парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама