Въпрос : Разяснение на чл. 355 от Кодекса на труда . Счита ли се, че ако служител няма отработен целия месец в Трудовата книжка се вписва работните дни които е отработили или се вписват календарните дни от началото на месеца до датата на напускане?

Отговор : Съгласно чл. 355, ал.1 – 5 от Кодекса на труда (КТ) трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения (ал.2).

За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица (ал.3).
За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, установен в предходната алинея(ал.4).
По този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя(ал.5).
Следователно за периода от постъпването до прекратяването на трудовия договор трудовия стаж следва да се изчисли по посочения начин.
При сумирано изчисляване на работното време нормата работно време се намира като броя на работните дни в месеца се умножават по 8 часа. Поради това и трудовия стаж не може да бъде повече. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама