Оспорване на съкращение по чл.328 ал.3

Печат
Неделя, 23 Януари 2011 16:54

Въпрос : При оспорване на съкращение по чл.328 ал.3 - намаляване обема на работа какви точно обстоятелства се вземат в предвид.

Отговор : Съгласно чл. 329 от КТ, при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Както е видно от разпоредбата, единствените критерии при извършване на подбор от работодателя са квалификацията на работника или служителя и качеството на извършваната от него работа.

Намаляване обема на работа е например намаляване количеството на произведената продукция, спадане на стокооборота и др. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии: