Ако живеете и работите в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Щвейцария, важат следните правила.

Къде да подадем заявление за обезщетение?

Трябва да се регистрирате в службите по заетостта и да подадете заявление за обезщетение за безработица в страната, в която сте работили за последно, освен ако пребивавате постоянно в друга страна.

Ако пребивавате постоянно в друга държава

Ако пребивавате постоянно в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, и когато сте работили, сте се връщали там ежедневно или поне веднъж седмично, трябва да се регистрирате в службите по заетостта там и да поискате обезщетение от тях. Такова е положението с някои трансгранични работници, наричани "погранични работници" в разпоредбите на ЕС. Можете да се регистрирате и в службите по заетостта в страната, в която сте работили, и да потърсите работа там, но въпреки това обезщетения ще ви бъдат плащани само от страната, в която пребивавате постоянно.
Ако пребивавате постоянно в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, но се връщате там по-рядко от веднъж седмично, можете да изберете да се регистрирате в службите по заетостта в страната, в която сте работили, или в страната, в която пребивавате постоянно, и да поискате обезщетения от тях. Обикновено това е положението на сезонните работници.

Ако сте частично безработни

Ако сте частично безработни, страната, отговаряща за вашите обезщетения за безработица, е винаги тази, в която сте частично заети.
Сумиране на периоди на работа в чужбина

Когато обработват вашето заявление, институциите трябва да вземат предвид периодите на осигуряване в други държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо за правото ви на обезщетение./ Източник ec.europa.eu

Подобни статии:
 

Реклама