Мрежата EURES е създадена през 1993 г. с цел подпомагане мобилността на Европейските пазари на труда чрез оказване на необходимото съдействие на:
• търсещите работа лица, които желаят да работят в чужбина;
• работодателите, които желаят да наемат работници от чужбина;
• търсещите работа лица и работодателите в пограничните региони.

Базите данни на EURES портала предоставят:
• информация за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници;
• възможност за публикуване на професионално CV от страна на търсещите работа лица в съответната база данни на портала; тази база данни е достъпна за регистрираните в портала работодатели, които се интересуват от мотивирани търсещи работа лица от други страни от ЕС/ЕИП;
• информация за условията за живот и работа в страните от ЕС/ЕИП;
• информация за пазарите на труда в страните от ЕС/ЕИП;
• информация за ограниченията в свободното движение на работната сила, въведени от старите страни членки на EURES по отношение на новоприетите страни в ЕС;
• информация за възможностите за образование и професионално обучение в ЕС. /Въпроси и отговори Агенция по заетостта

Подобни статии:
 

Реклама