Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания се реализира на територията на цялата страна от 2003г.
Обект на програмата са безработни лица, регистрирани в дирекции "Бюро по труда". Приоритетно в нея се включват хора с намалена работоспособност над 71%, които са обект на социално подпомагане или отговарят на условията за получаване на месечни помощи.

Съвместно с трудовия посредник бихте могъл да обсъдите възможностите за устройването Ви на работа не само по тази програма, но и по насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта, както и на обявени от работодатели свободни работни места на първичния пазар на труда. /Въпроси и отговори Агенция по заетостта

 

Реклама