Регионални координатори на Агенцията по заетостта в ДБТ в областните градове

ОБЛАСТЕН ГРАД КООРДИНАТОР АДРЕС НА ОФИСА ТЕЛЕФОН /ФАКС

1.

ДБТ “Пълдин” Пловдив

Калинка Пашова

гр. Пловдив

ул. "Чернишевски" 3

032/64-03-41

2.

Пазарджик

Дочка Димкова

гр. Пазарджик

ул. "Екзарх Йосиф" 15A

034/44-55-95

3.

Смолян

Анелия Пържанова

гр. Смолян

бул. "България" 12

0301/6-22-74

4.

ДБТ “Приморски” Варна

Божидар Михайлов

гр. Варна

ул. "Шипка" 10

052/612-848

5.

Добрич

Емилия Стефанова

гр. ул. "България" 16

058/602-029

6.

Шумен

Стоянка Маринова

 

гр. Шумен

ул. "Цар Иван Александър" 108

054/800-324

7.

Благоевград

Катерина Лисичкова

гр. Благоевград

ул. "Иван Михайлов" 58

073/ 88-76-96

8.

Кюстендил

Любка Маркова

гр. Кюстендил

ул. "Демокрация" 44, ет.7 и 8

078/ 5-04-84

9.

Ловеч

Татяна Маркова

гр. Ловеч

ул. "Акад. Ат. Иширков" 10

068/ 60-31-58

10.

Велико Търново

Веселин Данчев

гр. Велико Търново

ул. "Хр.Ботев" 19

062/ 62 20 25

11.

Плевен

Елина Петрова

гр. Плевен

ул. "Ал.Стамболийски" 1

064/ 801-81

12.

Габрово

Лена Георгиева

 

гр. Габрово

ул. "Цанко Дюстабанов" 24

066/ 80-45-26

13.

Хасково

Димана Хаджикостова

гр. Хасково

пл. "Градска болница" 3

038/ 607 212

14.

Стара Загора

Цветелина Дянкова

гр. Стара Загора

ул. "Хаджи Димитър Асенов" 22

042/ 611-751

 

15.

Кърджали

Здравка Добринска

гр. Кърджали

бул. "България" 74

0361/ 66-560

16.

ДБТ “Зора” Бургас

Златомира Гаджерукова

гр. Бургас

ул. " Перущица" 67

056/ 81-39-48

17.

ДБТ Сливен

Милчо Душков

гр. Сливен

ул. "Ген. Скобелев" 6

044/ 62-52-13

18.

ДБТ Ямбол

Божидар Миндов

гр. Ямбол

ул."Ал.Стамболийски"2

046/ 66-24-64

19.

ДБТ “Дунав” Русе

Цветанка Апостолова

гр. Русе

ул. "Кап.л-т Евстати Винаров" 10

082/82-14-16

20.

Разград

Нели Тодорова

гр. Разград

бул. "Априлско въстание" 23

 

084/ 662 150

21.

Силистра

Мирослав Петришки

гр. Силистра

бул. “Македония” 167

086/82-19-74

22.

Търговище

Ваня Петрова

гр. Търговище

ул. "Ст.Караджа" 1

0601/6-52-71

23.

Монтана

Светла Узунова

гр. Монтана

пл. "Жеравица" 1

096/305-528

24.

Враца

Калинка Табакова

гр. Враца

ул. "Стоян Заимов" 2

092/62-71-33

25.

Видин

Иванела Георгиева

гр. Видин

пл. "Бдинци" 1

094/601362

26.

ДБТ “Красно село” – София - град

Нели Бакалова

ДБТ “Красно село” – София - град

бул. "Цар Борис III" 54

02/952-37-66

27.

ДБТ “Люлин” – София – град

Катя Кръстанова

ДБТ “Люлин” – София – град

ж.к. "Люлин", трафопост до бл.426

02/25-49-83

28.

ДБТ “Младост” – София - град

Нели Христова

ДБТ “Младост” – София - град

ж.к. "Младост" 4, админ. Сграда срещу блок 465

02/975-32-29

29.

ДБТ “Оборище” – София - град

Лучия Цветкова

ДБТ “Оборище” – София - град

ул. "Искърско осе" 14

02/979-05-19

30.

ДБТ “Сердика” София-град

Събина Иванова

 

ДБТ “Сердика” София-град

ул. "Тимок" 20

02/832-30-10

31.

ДБТ “Възраждане” - София-град

Румяна Арнаудова

ДБТ “Възраждане” - София-град

ул. "Странджа" 64

02/832-90-94

32.

Ботевград

Атанас Танчев

гр. Ботевград

ул."Незнаен воин" № 7

0723/6 01 61

33.

Ихтиман

Ангел Тулев

 

гр. Ихтиман

ул."Цар Освободител"120

0724/ 2397

34.

Самоков

Миглена Дамянова

гр.Самоков

ул. "Македония" 34

0722/664 86

35.

Перник

Людмила Халачева

гр. Перник

ул. "Радомир" 1

076/ 601400

Регионални координатори на Агенцията по заетостта в ДРСЗ

ГРАД

ТРИТЕ ИМЕНА

АДРЕС НА ОФИСА

ТЕЛЕФОН

1.

Благоевград

Долорес Мавродиева

гр. Благоевград

ул. "Иван Михайлов" № 58

073/88 70 21

2.

Бургас

Атанас Радев

гр. Бургас

ул."Перущица" 67

056/81 29 77

3.

Варна

Боянка Петрова

гр. Варна

ул. "Шипка" 10

052/61 28 45

4.

Ловеч

Йоана Христова

гр. Ловеч

ул."Акад.Ат.Иширков"10

068/60 31 62

5.

Монтана

Мария Андреева

гр. Монтана

пл."Жеравица"1

096/30 03 42

6.

Пловдив

Мариета Бютюнева

гр. Пловдив

ул."Самара" 7

032/96 01 31

7.

Русе

Кремена Калчева

гр. Русе

ул."Кап.л-т Евстати Винаров"10

082/82 56 84

8.

 

София

Ваня Новакова

Веселин Кънчев

гр. София

ул."Софроний Врачански" № 104

02/931 12 32

9.

Хасково

Руско Дичев

гр. Хасково

пл. "Градска Болница" 3

038/607038

 

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ НА "АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА",  ДИРЕКЦИЯ "ЕФМП"

Регионалните координатори към дирекция "Европейски фондове и международни проекти" в рамките на информационната кампания дават консултации всеки вторник и четвъртък от месеца както и по предварително уговорена среща или на място всеки последен четвъртък и петък на месеца в рамките на работния ден.

ОБЛАСТЕН ГРАД КООРДИНАТОР АДРЕС НА ОФИСА ТЕЛЕФОН /ФАКС

1.

Благоевград

Цветлин Кънчев Киров

ДРСЗ ул."Ив. Михайлов"58, ст.206

073 / 88 70 21

2.

Бургас

Ваня Николова Янчева 

ул."Перущица" № 67, ДБТ "Зора",ст.4

056 81 39 36 

3.

Варна

Константин Теодорис Константинидис

ул. " Шипка "10, стая 510, ДБТ

052/612 860/460

4.

Велико Търново

Гергана Ангелова Тончева

ул. " Хр. Ботев " 19, ДБТ, стая14

062/637 805

5.

Видин

Петър ЦветановПетров

пл. "Бдинци" 1, ДБТ, стая 32

094\ 601 373

6.

Враца

Зорница Цветанова Андровска

ДБТ- Враца  ул. "Стоян Заимов" 2 ет.1, стая 10

092/ 62 04 38

7.

Габрово

Ваня Стефанова Димитрова

ул. Цанко Дюстабанов 24, Център Работа

066 /808521

8.

Добрич

Анелия Пламенова Георгиева

ул."Вардар" 45, филиал ДБТ

058/603 083

9.

Кърджали

Ваня Бориславова Димитрова

БТ"Кърджали" бул. България 74, ет.1, ст.15

0361/66567

10.

Ловеч 

Вера Петрова Атанасова

ДБТ, ул."Акад. Ат. Иширков"№10,ст.18

068/ 60 19 71

11.

Монтана

Полина Миткова Иванова

ДРСЗ, пл. Жеравица №1 ет.2, стая 215

096/306525

12.

Пазарджик

Стамен Кривошиев

БТ, ул. " Е. Йосиф "15 А, ет.3, ст. 8

034/44 89 11

13.

Перник

Мария Валентинова Петрова

ул. "Радомир" № 1, ет. 2, стая 110,  ДБТ - Перник

076/ 60 0 327

14.

Плевен

Миглена Христова Гошева

ул"Ал.Стамболийски", №1, ет.3, стая 301, ДБТ

064/ 801 890

15.

Пловдив

Мария Тютюнджиева

ул."Чернишевски" 3, ет.2,стая 1, ДБТ Пловдив

032/ 64 96 38

16.

Разград

Свилен Николаев Стойков

ДБТ  бул."Априлско въстание"23, ст.10, БТ

084/661643

17.

Русе

Мария Петрова Пеева

бул."Скобелев" 45, ет. 3,  БТ "Дунав-филиал”

082/870001

18.

Сливен

Кремена Христова Джамбазова

ул."Ген. Скобелев"6, стая 1; ДБТ;

044/62 37 12

19.

СОФИЯ-област

Горан Иванов Николов

Консултант

0887/243198

20.

СОФИЯ-област

Изабела Томова

Павлин Радев Аврамов

ДРСЗ ул. Софроний Врачански 104

02/831 30 62

21.

Стара Загора

Румяна Стефанова Грозева

ул. "Х.Д.Асенов"22, ОА, етаж 7, стая 706

042/ 611 714

22.

Хасково

Ваня Делчева Стамболова

Д"РСЗ", пл. "Градска болница" 3, стая 30

038/ 60 70 46

23.

Шумен

Нели Митева Стайкова-Караджова

ул."Ив. Александър", № 108, ст. 205, БТ

054/ 879047

24.

Ямбол 

Светослав Илиев Савов

Ямбол БТ-ул."Каранова"3, ст.6

046/662470

 

Реклама