Въпрос : Имам назначен служител, до завръщане на титуляра. Когато  титуляра, се върне ще го преназначим на друга длъжност - необходимо ли е да прекратявам договора на служителя, след като титуляря ще е на друга длъжност и тази е свободна.

Отговор : За да има право работника или служителя на обезщетение по чл. 222, ал.3 от Кодекса на труда (КТ), е необходимо да отговаря на следните условия:
- да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
- трудовото му правоотношение да е прекратено след като е придобил право на пенсия
За да бъде обезщетението за срок от 6 месеца е необходимо лицето да е работило при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж.
Когато лицата ползват § 9, ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО), означава, че не са придобили право на пенсия, поради което нямат право на обезщетение по чл. 222, ал.3 КТ, „нито на 2 нито на 6 заплати”, тъй като към датата на прекратяване на трудовото правоотношение не са придобили право на пенсия съгласно изискванията на КСО.
Когато работника или служителя не е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст работодателя не може да прекрати трудовия договор по чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда. / Въпроси и отговори МТСП

Подобни статии:
 

Реклама