Въпрос : Майка ми е пенсионер по болест с право на работа, тъй като отпуските трябва да са планирани а болнични за съответното заболяване не й се дават, /за което е пенсионирана/как следва да оправдае отсъствието си от работа за изследвания, профили и др. медицински процедури, свързани точно с това заболяване.

Отговор : Съгласно чл. 162, ал. 1 от КТ, работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.
В ал. 2 на чл. 162 е предвидено ,че отпуските по предходната алинея се разрешават от здравните органи.
Според чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от наредбата за медицинската експертиза, всички лабораторни изследвания и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова терапия и др.) на работоспособни осигурени лица се извършват в извънработно време или в работно време с разрешението на работодателя, без да се издава болничен лист.
В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят по дентална медицина, който прави изследването или консултацията, издава служебна бележка на осигурения, в която отразява часа на явяването и часа на приключване на изследването. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама