Право на отпуск при дистанционно обучение. Тълкуване на  чл.169 от КТ - само за лекции и изпити се ползва или и за подготовка за изпити?

Отпуските за обучение, регламентирани в чл. 169 от Кодекса на труда /КТ/, се отнасят само за работници и служители, които се обучават със съгласието на работодателя без откъсване от производството /задочно учащи се, вечерно обучаващи се, с дистанционна форма на обучение/.

Съгласно чл. 169, ал. 1 КТ работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер на 25 работни дни за всяка учебна година. Този отпуск се предоставя за провеждане на обучението и полагане на изпити в съответното учебно заведение. / МТСП - Въпроси и отговори

 

Реклама