Досега в нашата фирма също е бил на трудов договор. Той иска да си остане в фирмата. Как трябва да го назнача ?

Възможно е с допълнително споразумение да промените продължителността на работното време по действащия трудов договор - от 8ч. на 4ч., а договорът в другата фирма да се сключи по чл. 111 КТ като втори трудов договор.

Другата възможност е действащият трудов договор да бъде прекратен. След сключването на трудов договор с другата фирма би могъл да се сключи втори трудов договор по чл. 111 КТ с Вас.  / МТСП - Въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама