Съгласно изричната разпоредба на чл. 140, ал. 4, т. 3 от Кодекса на труда нощният труд е забранен за майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие. При нарушение на трудовото законодателство от работодателя Ви следва да сигнализирате Инспекцията по труда по седалището на фирмата, в която работите. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама