Длъжен ли е работодателят при налагане на дисциплинарни наказания да ги степенува забележка, предупреждение и дисциплинарно уволнение или може да пристъпи направо към дисциплинарно уволнение в зависимост от тежестта на провинението.

Съгласно чл. 188 от КТ, дисциплинарните наказания са забележка, предупреждение за уволнение и уволнение.

При определяне на дисциплинарното наказание работодателят следва да вземе предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя /чл. 189 от КТ/. Работодателят, с оглед нарушението, преценява какво наказание ще наложи на работника или служителя. Преди налагане на дисциплинарното наказание работодателят е длъжен да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства /чл. 193, ал. 1 от КТ/. Както е видно, при налагане на дисциплинарно наказание значение има тежестта на извършеното нарушение, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама