Съгласно чл. 176, ал.3 КТ правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, за която се полага този отпуск.

Когато платения годишен отпуск е отложен при условията и по реда на ал.2 правото на работника или служителя на платен годишен отпуск се погасява след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за не ползването му.
Ако отпускът за 2010 г. не е ползван по установения ред давността се брои от края на годината, за която се полага отпуска. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама