Колко месеца трудов стаж трябва да имам, за да имам право на отпуск

Печат
Сряда, 29 Септември 2010 20:22

Съгласно чл.155, ал. 1 от КТ, всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. В ал. 2 на чл.155 от КТ е предвидено, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските, всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползува платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ.

Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер. Когато част от 8-месечния трудов стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, той има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер. За ползуване на платения годишен отпуск за втората и следващите календарни години не се изисква нов 8-месечен трудов стаж. Както е видно от разпоредбите, за да имате право да ползвате платен годишен отпуск в размер пропорционален на трудовия стаж при този работодател, е необходимо е да имате най-малко 8 месеца общ трудов стаж. / въпроси и отговори Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: