Процедура по прекратяването на трудов договор (ТД) на служител, които е навършил стаж и възраст за пенсиониране

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Формата и момента на прекратяване на трудовия договор са предвидени в разпоредбата на чл. 335, ал. 1-2, съгласно който трудовият договор се прекратява писмено. В случая, трудовият договор се прекратява - с изтичането на срока на предизвестието, или при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието.   / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама