Съгласно чл. 333, ал.1, т.4 от Кодекса на труда (КТ) в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск.

Тъй като при посочените основания работодателят трябва да отправи предизвестие по чл. 326, ал.2 КТ, той няма право да го прави в периода, в който лицето е закриляно по чл. 333 КТ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама