Трябва ли да се връщат пари за облекло при прекратяване на срочен трудов договор

Печат
Неделя, 22 Август 2010 10:54

Съгласно чл. 15 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, при прекратяване на трудовото правоотношение работниците връщат на предприятието зачисленото им работно облекло.

Работниците, които не върнат работното облекло, заплащат стойността за срока на доизносването му.

Трябва ли да се връщат пари за облекло при прекратяване на срочен трудов договор - прочети статията.

Подобни статии: