Имам ли право на отпуск и клас, ако работя на основен трудов договор на 8 часа и по допълнителен трудов договор по чл.111 от Кодекса на труда на 2 часа

По основния трудов договор лицето има право на пълния размер платен годишен отпуск, предвиден за длъжността и на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата /НСОРЗ/.

Право на отпуск при допълнителен трудов договор по чл.111 - прочети статията.

Подобни статии:
 

Реклама