Уволнение на трудоустроен при отказ на длъжност

Печат
Събота, 21 Август 2010 12:00

Трудоустроен с 50% отказва да работи като пазач мога ли да го освободя без разрешение от инспекцията на труда

Разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда предвижда законова закрила за трудоустроен работник или служител срещу уволнение.

Чл. 333, ал.1, т.2 забранява уволнението на трудоустроен работник или служител без предварително разрешение на инспекцията по труда при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, намаляване на обема на работата, липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата и при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях. Разпоредбата е императивна и не допуска изключения. Обръщаме Ви внимание, че въпросите относно трудоустрояването не са от компетенциите на рубриката „Безопасност и здраве при работа”. За повече информация следва да се обръщате към рубриката „Трудово право на Република България” на сайта на Министерството на труда и социалната политика. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии: