Законът предвижда ли закрила от съкращение на съпруга ми при положение, че имаме бебе на 4 месеца и аз съм в майчинство? Договорът му е постоянен и фирмата няма да бъде закрита.

Кодексът на труда не предвижда специална закрила при уволнение на съпруг, който има малко дете на 4 месеца и съпругата му е „в майчинство”. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама