Имат ли право да ме съкратят след като сам трудоустроен ?

Закрилата при уволнение на трудоустроени работници или служители е предвидена в разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съгласно която в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай трудоустроен работник или служител.

Обръщаме внимание, че при прекратяване на трудовото правоотношение на друго основание, тази закрила не се разпростира. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама