В момента съм на договор с изпитателен срок - 6 месеца и съм бременна. Има ли право работодателят да не ми поднови договора?

Съгласно чл. 67 от КТ, трудовият договор може да бъде сключен: 1. за неопределено време; 2. като срочен трудов договор. В чл. 70, ал. 1 от КТ е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя.

Срокът за изпитване не е срок на договора. Видно от разпоредбата на чл. 67, трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Ако в трудовия договор не е уговорен срока по чл. 67 от КТ следва да се приеме, че същият е сключен за неопределено време. В договора по ал. 1 на чл. 70 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни – ал. 2 на чл. 70 от КТ. До изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл.71, ал.1 от КТ. След изтичане на срока за изпитване, остава да действа срокът на договора, поради което същият ако е срочен, не се превръща в договор за неопределено време. При прекратяване на срочен трудов договор на основание чл. 325, т. 3 от КТ – с изтичане на уговорения срок, лицето няма закрила при уволнение. Дали работодателят ще Ви “поднови” трудовия договор, зависи от неговата преценка. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама