Може ли да бъде прекратен трудовият ми договор по време на болничен?

От запитването не става ясно на какво основание ще бъде прекратен трудовият Ви договор. Съгласно чл.326, ал.2 от КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора. Разрешеният на лицето отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на вече връченото предизвестие, както и не удължава неговият срок. В чл.335, т.1 от КТ е предвидено, че при прекратяване с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичане срока на предизвестието. В случай, че не е връчено предизвестие и се намирате в отпуск поради временна неработоспособност, в чл. 333 от КТ са изрично посочени основанията на които при прекратяване на трудовия договор лицето се намира под закрила при уволнение. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама