Може ли работодател да прекрати без предизвестие трудов договор на работник, който не се явява на работа цял месец? Има ли административни наказания за работника?

Трудовото законодателство урежда за работника или служителя задължения за добросъвестно изпълнение на работата, едно от които е да се явява на работа.

Съгласно чл. 126, т. 1 от Кодекса на труда, при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време. В случай, че работника или служителя не се явява на работа е налице нарушение от негова страна на трудовия договор. Работодателят има право да наложи дисциплинарно уволнение, предвидено в разпоредбата на чл. 190, ал. 1, т. 2, съгласно която, дисциплинарно уволнение може да се налага за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни. Останалите дисциплинарни наказания предвидени в трудовото законодателство са забележка и предупреждение за уволнение (вж. чл. 188, т. 1-3 от КТ). / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама