Закрилата при уволнение е предвидена за майка с дете до 3-годишна възраст в разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съгласно която в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3 (при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата и при намаляване на обема на работата), 5 (при липса на качества) и 11 (при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността) и чл. 330, ал. 2, т. 6 (дисциплинарно уволнение)

работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Следва да добавим, че в извън посочените по-горе случаи на прекратяване на трудовото правоотношение тази закрила не се прилага. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама