От 2 месеца сам на борсата а сам бременна в 1 месец от 1.11.2009 започвам работа. Ще мога ли след време да изляза майчинство тъй като тези 2 месеца на борсата влизат в 12 месеца трудов стаж който е нужен за излизане на майчинство.

Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на обезщетение за бременност и раждане, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Няма значение кога и как е придобит този 12-месечен осигурителен стаж. Цитираната разпоредба означава, че 12-те месеца осигурителен стаж, през които лицето е било осигурявано за общо заболяване и майчинство, могат да са прекъснати или непрекъснати, и няма значение кога назад във времето са придобити.

Времето, през което лицето е получавало парично обезщетение за безработица се зачита само за осигурителен стаж при пенсиониране, т.е. тъй като за това време лицето не подлежи на осигуряване за общо заболяване и майчинство периодът (в случая 2 месеца) не се включва в 12-те месеца, необходими за придобиване право на обезщетение за бременност и раждане. В случай, че към момента на излизането Ви в отпуск за бременност и раждане нямате 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за риска общо заболяване и майчинство, то до придобиването им ще имате право на помощи по реда и при условията на Закона за семейни помощи за деца. Допълнителна информация във връзка с реда, условията и сроковете за изплащане на помощи можете да се обърнете към съответната Дирекция “Социално подпомагане”. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама