Работя като държавен служител на постоянен трудов договор. В момента съм бременна в 4 месец. Ако има съкращения или преструктуриране мога ли да бъда уволнена или съкратена ако си ходя на работа постоянно, а не излизам в болнични!

Съгласно чл. 107б, ал. 1 от Закона за държавния служител, органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с държавна служителка, която ползва отпуск за бременност и раждане, само на основание чл. 106, ал. 1, т. 1.

Органът по назначаването не може да прекрати служебното правоотношение на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 с държавна служителка, която е бременна. Прекратяването в този случай се допуска, ако има друга подходяща длъжност в същата администрация и служителката откаже да я заеме – ал. 2 на чл. 107б от закона. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама