Синът ми има камъни в бъбреците. Взели сме карта за санаториум на МВР в гр. Хисаря, тъй като съпругът ми е служител на МВР. Детето е на 10 г. и трябва да бъде с придружител, в такъв случай полага ли ми се болничен и кой трябва да го издаде. Посетихме няколко лекарски кабинета но никой не можа да даде конкретен отговор.

Съгласно разпоредбата на чл. 162 от Кодекса на труда работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето.

Отпуските се разрешават от здравните органи. За времето на отпуска поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение в срокове и размери, определени от отделен закон. Този закон е Кодекса за социално осигуряване, който в чл. 45, ал. 1, т. 2 предвижда, че парично обезщетение при условията и в размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изплаща и за гледане или належащо придружаване за медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина на болно дете до 18-годишна възраст - до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството. Тъй като въпросите, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения са от компетентността на Националния осигурителен институт, за повече подробности относно Вашия случай можете да се обърнете към съответното териториално поделение на НОИ. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама