Детето ми навършва една година искам да си използвам платения годишен отпуск по кой член от закона за обществено осигуряване трябва да си подам заявление за да ми бъде прекъснато майчинството и ще така също ще получавам ли 50 % от майчинството си докато съм в платен годишен отпуск.

От запитването се прави извод, че след ползването на отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ имате намерение да ползвате платен годишен отпуск преди ползване на отпуск по чл. 164 от КТ. Съгласно чл. 164 от КТ, след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Съгласно чл. 53, ал. 1 от КСО, след изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Майката по време на този отпуск, ако се върне на работа, ще получава половината от размера на паричното обезщетение в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 1 от КСО (50% от 240 лева - 120 лева за 2009 година ). За “връщане на работа” се приема и ползването на платен годишен отпуск. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама