Бременна съм във втори месец, имам трудов стаж 5 месеца, в момента не работя, нямам брак с бащата на детето, имам ли право на майчинство и някакви други помощи

Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Ако не отговаряте на това условие, то Вие имате право на помощи по Закона за семейни помощи за деца, ако отговаряте на необходимите изисквания, а именно: - еднократна помощ при бременност - еднократна помощ при раждане - месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година - месечни помощи за дете до завършване на средно образование За повече подробности се обърнете към дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

 

Реклама