Управител съм на ЕООД и се самоосигурявам, ще излизам в майчинство и трябва ли да преустановявам дейност да подавам декларация и ще получавам ли 2 год.  майчинство

Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. На основание чл. 52а от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство внасят лицата по чл., ал.1 от КСО и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват на основание чл. 4, ал. 4 от КСО /за общо заболяване и майчинство, а не само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт/. За получаване както на паричното обезщетение при бременност и раждане до 410 дни, така и на обезщетението за отглеждане на малко дете е необходимо лицето да не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице за съответния период. Тъй като въпросите, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения са от компетентност на Националния осигурителен институт, за повече подробности можете да се обърнете към съответното териториално поделение. / въпроси и отговори - Министерство на труда и социалната политика

Подобни статии:
 

Реклама